VROEGMODERNE TIJD

Terwijl de Vlaamse steden zich stilaan economisch profileren, vervaardigt Eupen Europa's kostbaarste lakens. Ik doe dit wonderlijke verhaal over een geglobaliseerde economie avant-la-lettre uit de doeken aan de hand van een verbeelde wandeling langs de majestueuze huizen van de stad.